Obchodní korporace

Obchodní právo

Obchodní korporace

Specializujeme se na zakládání obchodních firem a dalších právnických osob stejně jako na prodej již založených společností. Poskytujeme také sídla pro právnické i fyzické osoby.

Ready made společnosti

Chcete začít podnikat jako právnická osoba během 24 hodin? Žádný problém. Ready made společnosti jsou obchodní společnosti založené za účelem prodeje třetí straně. S našimi ready made obchodními společnostmi nebylo nikdy podnikáno, nenesou žádné daňové, právní ani finanční zatížení a splňují všechny zákonné požadavky.

Zakládání společností na míru

Ať již potřebujete založit akciovou společnost, společnost s ručením omezeným nebo obecně prospěšnou společnost, jsme vždy k dispozici.

Klientům analyzujeme jejich potřeby a vybere vždy takovou formu právnické osoby, jaká je nejvhodnější pro jeho podnikání nebo jinou činnost. Poradíme se všemi náležitostmi a celým procesem založení právnické osoby jsme schopni provést klienta na základě plné moci. Stačí tedy jeden podpis a pak již jen čekáte, než obchodní rejstřík vaši novou společnost zapíše.

Poskytování sídel

Právnickým i fyzickým osobám poskytujeme sídla momentálně pouze v Brně. Bližší informace na vyžádání.

Poptávka

Zašlete nám nezávaznou poptávku kontaktujeme Vás s řešením do 48 hodin